ویرا تجارت ارغوان

اطلاعات درباره ویرا تجارت ارغوان نمونه اودوو ERP متن باز.

برنامه‌های نصب شده

فروش
از پیش‌فاکتور تا فاکتور
صدور فاکتور
فاکتورها و پرداخت‌ها
مدیریت ارتباط با مشتریان
پیگیری سرنخ‌ها و بستن فرصت‌ها
وب‌سایت
سایت ساز نسخه اینترپرایز
انبار
موجودی انبار و فعالیت‌های برنامه‌ریزی خود را مدیریت کنید
حسابداری
مدیریت حسابداری مالی و تحلیلی
خرید
سفارش‌های خرید، مناقصه ها و توافقنامه‌ها
پایانه فروش
رابط کاربر پسند PoS برای فروشگاه‌ها و رستوران ها
پروژه
پروژه‌های خود را سازماندهی و برنامه‌ریزی کنید
تجارت الکترونیکی
محصولات خود را آنلاین بفروشید
بازاریابی ایمیل
طراحی، ارسال و پیگیری ایمیلها انجام بده
ساعات کارکرد
زمان صرف شده کارمند بر روی وظایف را رهگیری کنید
هزینه‌ها
ارسال، تایید و صدور مجدد فاکتور برای هزینه‌های کارمندان
استودیو
ایجاد و سفارشی‌سازی برنامه‌های اودوو
اسناد
مدیریت اسناد
مرخصی
مرخصی استحقاقی تخصیص دهید و درخواست‌های مرخصی را بررسی کنید
استخدام
مراحل استخدام های خود را رهگیری کنید
کارمندان
سازماندهی اطلاعات کارمندان
Employee Loan
Manage employees loan request and payments
Overtime
Base of Track employee overtime
دانش
کتابخانه دانش خود را متمرکز و مدیریت کنید، به اشتراک بگذارید و رشد دهید
امضاء
اسناد را برای امضای آنلاین و مدیریت نسخه های پر شده ارسال کنید
برنامه‌ریزی
مدیریت زمان‌بندی کارمندان
بحث
گفتگو، درگاه ایمیل و کانال‌های خصوصی
مخاطبان
آدرس‌های مخاطبان خود را سازماندهی کنید
تقویم
زمان‌بندی جلسات کارکنان
ارزیابی‌ها
ارزیابی کارمندان
ناوگان
حمل و نقل خود را مدیریت نموده و بهای تمام شده خودرو را رهگیری کنید
تأییدها
ایجاد و تأیید درخواست‌های تأیید
اتوماسیون بازاریابی
ایجاد کمپین‌های ارسال ایمیل خودکار
گفتگوی آنلاین
گفتگو با بازدیدکنندگان وب‌سایت
نظرسنجی‌ها
نظرسنجی خود را ارسال کنید و یا به صورت زنده به اشتراک بگذارید.
حضور و غیاب
حضور و غیاب کارمند را رهگیری کنید
بازاریابی با پیامک
طراحی، ارسال و پیگیری پیامک ها
بارکد
از اسکنر بارکد برای پردازش عملیات تدارکات استفاده کنید
یادداشت‌ها
کارهای خود را با یادداشت ها سازماندهی کنید
مدیریت مهارتها
مهارتها، دانش و رزومه کارمندانتان را مدیریت کنید
ویپ (VOIP)
با استفاده از سیستم VOIP تماس بگیرید
حقوق و دستمزد
رکوردهای حقوق و دستمزد کارکنان خود را مدیریت کنید
مشاغل آنلاین
روند استخدام آنلاین خود را مدیریت کنید
قرارداد کارمند
درگاه پرداخت به‌پرداخت ملت
Payment Provider: Behpardakht Implementation
درگاه پرداخت زرین پال
Payment Provider: Zarinpal Implementation
Account Cheque
Account Cheque Life Cycle Management
ZKTeco Attendance Device Integration
Integrating Biometric Device With HR Attendance
S3 backing up
Yet another backup tool, but with spicy graphs
Product Advanced Attribute
Allow to manage products advanced attributes
Website Quote System
Website Quote System helps customer to request a quote for any product from website.
سامانه مودیان
API سامانه مؤدیان ایران

جدول حساب‌ها و بسته‌های بومی‌سازی نصب شده

Iran - Lead Generation
Iran Localization of Generate Leads/Opportunities based on country, industries, size, etc.
Iran - Hr Expense Extract
Iran Localization of Extract data from expense scans to fill them automatically
Iran - Point of Sale
رابط کاربر پسند PoS برای فروشگاه‌ها و رستوران ها
Iran - Customer Portal
Iran Localization of Portal
Iran - SMS - Tashilgostar
Iran Localization of Tashilgostar SMS Gateway for odoo
جدول حساب‌های چندزبانه
Iran - Marketing Automation
Iran Build automated mailing campaigns
Iran - Base
Iran Localization of Odoo Base
Iran - Base Import
Iran Localization of Odoo Base Import
Iran - ZKTeco Attendance Device Integration
Iran Localization of ZKTeco Attendance Device Integration
Iran - Knowledge
Iran Localization of Centralize, manage, share and grow your knowledge library
Iran - Web
Iran Localization of Web
Iran - Web Editor
Iran Localization of Web Editor
Iran - Website
Iran Localization of Website
Iran - Blogs
Iran Localization of Blogs
Iran - eCommerce
Iran Localization of eCommerce
Iran - Accounting
Iran - Accounting Reports
Iran - Project
Iran Localization of Project
Iran - Sale
Iran - Surveys
Iran Localization of Surveys
Iran - Web Studio
Iran Localization of Web Studio
Iran - Unsplash Image Library
Iran Localization of Unsplash
Iran - Online Jobs
Iran Localization of Manage your online hiring process
Iran - Link Tracker
Iran Localization of Link Tracker
Iran - Expenses
Iran Localization of Submit, validate and reinvoice employee expenses
Iran - Time Off
Iran Allocate time off and follow time off requests
Iran - Time off Gantt
Iran Localization of Gantt view for Time Off Dashboard
Iran - Payroll
Iran Localization of Payroll
Iran - Payroll with Accounting
Iran Localization of Payroll with Accounting
Iran - Payroll - Attendance
Iran Localization of Payroll - Attendance
Iran - Payroll tax report
Iran Localization of Payroll
Iran - Hr Salary Attachment
Iran Localization of Payroll
Iran - Employee
Iran Localization of Employee
Iran - Employee Contracts
Iran Localization of Employee Contracts
Iran - Payroll Insurance
Calculation of Iran Insurance in Payroll
Iran - Work Entries - Attendance
Iran Localization of Create work entries from the employee's attendances
Iran - Work Entries - Planning
Iran Localization of Create work entries from the employee's planning
Iran - Planning
Iran Localization of Planning
Iran - Planning Contract
Iran Localization of Planning integration with contracts
Iran - Purchase
Iran Localization of Purchase
Iran - Cohort View
Iran Localization of Cohort View
Iran - Payroll Insurance Account
Calculation of Iran Insurance in Payroll
Iran - Mail
Iran Localization of Odoo Mail
Iran - Mail Mobile
Iran Localization of Odoo Mail Mobile
Iran - Employee Loan
Iran Localization of Loan
Iran - Overtime
Iran Localization of Overtime
Iran - Products & Pricelists
Iran Localization of Products & Pricelists
Iran - Resource
Iran Localization of Resource
Iran - Spreadsheet
Iran Localization of Spreadsheet
Iran - Spreadsheet Accounting Formulas
Iran Localization of Spreadsheet Accounting formulas
Iran - Spreadsheet dashboard
Iran Localization of Spreadsheet
Iran - Overtime account
Iran Localization of Overtime
Iran - Accounting
Iran Localization of Accounting
Iran - Budget Management
Iran Localization of Budget Management
Iran - Payment Follow-up Management
Iran Localization of Payment Follow-up Management
Iran - Accounting Reports
Iran Localization of Accounting Reports
Iran - Analytic Accounting
Iran Localization of Analytic Accounting
Iran - Approvals
Iran Localization of Approvals
Iran - Approvals - Purchase
Iran Localization of Approvals - Purchase
Iran - Barcode in Mobile
Iran Localization of Barcode scan in Mobile
Iran - Calendar
Iran Localization of Calendar
Iran - Calendar - SMS
Iran Localization of Calendar - SMS
Iran - CRM
Iran Localization of CRM
Iran - Approvals - Purchase
Iran Localization of Approvals - Purchase
Iran - Documents
Iran Localization of Document management
Iran - Documents - Accounting
Iran Localization of Invoices from Documents
Iran - Documents - Project - Sale
Iran Localization of Products Workspace Templates
Iran - Documents - Signatures
Iran Localization of Signature templates from Documents
Iran - Documents Spreadsheet
Iran Localization of Documents Spreadsheet
Iran - Fleet
Iran Localization of Manage your fleet and track car costs
Iran - Gamification
Iran Localization of Gamification
Iran - CRM Gamification
Iran Localization of CRM Gamification
Iran - Appraisals
Iran Localization of Assess your employees
Iran - Appraisal - Skills
Iran Localization of Manage skills of your employees during an appraisal process
Iran - Attendances
Iran Localization of Track employee attendance
Iran - Contract - Signature
Iran Localization of Manage your documents to sign in contracts
Iran - Fleet History
Iran Localization of Get history of driven cars by employees
Iran - HR Attendance Holidays
Iran Localization of Attendance Holidays
Iran - Employee Hourly Wage
Iran Localization of Employee Hourly Wage
Iran - Time Off in Payslips
Iran Localization of Time Off in Payslips
Iran - Recruitment
Iran Localization of Track your recruitment pipeline
Iran - Recruitment Reporting
Iran Localization of Recruitment Reporting
Iran - Skills Management
Iran Localization of Manage skills, knowledge and resume of your employees
Iran - Skills Certification
Iran Localization of Skills Certification
Iran - Task Logs
Iran Localization of Track employee time on tasks
Iran - Work Entries - Contract
Iran Localization of Manage work entries
Iran - Time Off in Payslips
Iran Localization of Manage Time Off in Payslips
Iran - Live Chat
Iran Localization of Chat with your website visitors
Iran - Coupons & Loyalty
Iran Localization of Use discounts, gift card, eWallets and loyalty programs in different sales channels
Iran - OdooBot
Iran Localization of Add OdooBot in discussions
Iran - Email Marketing
Iran Localization of Design, send and track emails
Iran - Mass mailing on lead / opportunities
Iran Localization of Add lead / opportunities UTM info on mass mailing
Iran - Mass mailing on sale orders
Iran Localization of Add sale order UTM info on mass mailing
Iran - SMS Marketing
Iran Localization of Design, send and track SMS
Iran - Notes
Iran Localization of Organize your work with memos
Iran - Payment Engine
Iran Localization of The payment engine used by payment provider modules.
Iran - Point of Sale - Coupons & Loyalty
Iran Localization of Use Coupons, Gift Cards and Loyalty programs in Point of Sale
Iran - Pos Sale Customization
Iran Localization of Pos Sale
Iran - Project Budget
Iran Localization of Project account budget
Iran - Project Enterprise
Iran Localization of Bridge module for project and enterprise
Iran - Project Planning
Iran Localization of Plan your resources on project tasks
Iran - Project Expenses
Iran Localization of Project expenses
Iran - Project Purchase
Iran Localization of Monitor purchase in project
Iran - Timesheet and Planning
Iran Localization of Compare timesheets and plannings
Iran - Compare timesheets and forecast for your projects
Iran Localization of Compare timesheets and forecast for your projects
Iran - Purchase enterprise
Iran Localization of Advanced Features for Purchase Management
Iran - Purchase Stock
Iran Localization of Purchase Orders, Receipts, Vendor Bills for Stock
Iran - Sales
Iran Localization of From quotations to invoices
Iran - Margins in Sales Orders
Iran Localization of Margins in Sales Orders
Iran - Sale Planning
Iran Localization of Sale Planning
Iran - Sale Product Configurator
Iran Localization of Configure your products
Iran - Sales and Warehouse Management
Iran Localization of Quotation, Sales Orders, Delivery & Invoicing Control
Iran - Sales Timesheet
Iran Localization of Sell based on timesheets
Iran - Sales Timesheet: Invoicing
Iran Localization of Configure timesheet invoicing
Iran - Sales Timesheet: Invoicing
Iran Localization of Configure timesheet invoicing
Iran - Sign
Iran Localization of Sign
Iran - SMS gateway
Iran Localization of SMS Text Messaging
Iran - Snail Mail Follow-Up
Iran Localization of Extension to send follow-up documents by post
Iran - Social Media
Iran Localization of Social media connectors for company settings.
Iran - Inventory
Iran Localization of Manage your stock and logistics activities
Iran - Barcode
Iran Localization of Use barcode scanners to process logistics operations
Iran - Timesheets
Iran Localization of Track employee time on tasks
Iran - UTM Trackers
Iran Localization of UTM Trackers
Iran - VOIP
Iran Localization of VOIP
Iran - Web Gantt
Iran Localization of Web Gantt
Iran - Grid View
Iran Localization of Grid View
Iran - Website Live Chat
Iran Localization of Chat with your website visitors
Iran - Website Partner
Iran Localization of Partner module for website
Iran - Product Comparison
Iran Localization of Allow shoppers to compare products based on their attributes
تحویل تجارت الکترونیکی - ایران
Iran Localization of Add delivery costs to online sales
Iran - Coupons, Promotions, Gift Card and Loyalty for eCommerce
Iran Localization of Use coupon, promotion, gift cards and loyalty programs in your eCommerce store
Iran - Website Sale Product Configurator
Iran Localization of Bridge module for website_sale / sale_product_configurator
Iran - Product Availability
Iran Localization of Manage product inventory & availability
Account Cheque - Iran
Iran Localization of Account Cheque Life Cycle Management
Iran - Assets Management
Iran Localization of Assets Management
Iran - Invoicing
Iran Localization of Invoices & Payments